Stati inu obstati

19-20 številka

19-20 številkaLetošnja 19.-20. številka dokazuje, da naša revija redno izhaja že deseto leto, zato je prav, da uvodno uredniško besedo ob takšni jubilejni dvojni številki zastaviva nekoliko drugače. Najprej tako, da nas leto 2014 vse skupaj napelje na druge letnice, ki se letos ponujajo v spomin, opomin, izziv. Za revijo, za tiskano besedo, namenjeno v najširšem pomenu obeh besed »vprašanjem protestantizma«, so seveda najbolj neposredno pomembne (ob)letnice, povezane s protestantskimi tiskanimi besedami.
19-20 številka19-20 številka
PDF - 0.54 MB

Druga številka

Druga številkaRevija Stati inu obstati, ki je pred vami, v drugem letu svojega izhajanja kot  "revije za vprašanja protestantizma" nosi zaporedno številko 3-4. Po dvojni številki (1-2) iz prvega leta s tem izražamo in poudarjamo kontinuiteto ne glede na pogostost izhajanja in hkrati puščamo odprta vrata za – zaželeni – izid tudi dveh posameznih številk v letu.
Druga številkaDruga številka
PDF - 0.93 MB

17-18 številka

17-18 številkaDržavni praznik sta tudi letos prisrčno počastili podružnici Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar na Rašici in v Posavju. Brez velikih donečih besed, zato pa z iskrenimi dejanji številnih mladih in tudi starejših za stik s spominom na Trubarja in njegove v območju slovstvene, likovne in glasbene, pa tudi cvetne kulture.
17-18 številka17-18 številka
PDF - 0.64 MB

Tretja številka

Tretja številkaLetošnja dvojna številka bo izšla tako rekoč pred vrati leta 2008, Trubarjevega leta, 500. obletnice Trubarjevega rojstva. Ko pišem – konec avgusta – te besede, se sicer ne morem znebiti vtisa, da je za del uradne slovenske javnosti Trubarjev jubilej kar nekakšno nevšečno breme, ki nesrečno sovpada s preobremenjenostjo uradne Slovenije s predsedovanjem Evropski uniji v tem letu, poleg tega, da se zdi, da ji je pozornost do Trubarja in protestantizma že tako in tako bolj izsiljena koncesija »drugi strani« kot pa stvar lastnega prepričanja in presoje …
Tretja številkaTretja številka
PDF - 0.74 MB

Četrta številka

Četrta številkaLetošnja številka revije ne izhaja v navadnem letu, izhaja v jubilejnem Trubarjevem letu. Če si je Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar z revijo v preteklih letih – včasih tudi bolj osamljeno – prizadevalo za negovanje spomina, širjenje vedenja o pomenu Trubarja in protestantizma ter za aktualizacijo njegovih dosežkov in če smo že zato v lanski številki nekoliko zaskrbljeno spraševali, ali ne bo šla 500. obletnica Trubarjevega rojstva preveč mimo sedanjih generacij, je letos, hvala bogu, drugače …
Četrta številkaČetrta številka
PDF - 0.91 MB

Peta številka

Peta številkaTrije razlogi so botrovali obsežnosti letošnje dvojne številke. Najprej Trubarjeva dediščina, v ožjem smislu dediščina raziskovanja in razpravljanja, ki ga je spodbudila lanska Trubarjeva obletnica in ki je zdaj še klicala k objavi; potem letošnji jubilej, 500. obletnica rojstva Jeana Calvina, mimo katere ne more nobena »revija za vprašanja protestantizma«; slednjič hotenje, da po besedilih, ki so bila že zaradi Trubarjevega jubileja obrnjena v preteklost 16. stoletja, tokrat spet z večjim poudarkom in obsegom obravnavamo sodobne vidike in širše učinke protestantizma.
Peta številkaPeta številka
PDF - 0.64 MB

Oktober 2010

Oktober 2010Stati inu obstati kot »revija za vprašanja protestantizma« ni usmerjena predvsem ali celo zgolj v preteklost (reformacija 16. stoletja): z objavami v dosedanjih številkah in tudi v letošnji smo to dokazali in dokazujemo. Pa vendar fascinantne osebnosti in dogajanja iz te preteklosti – navsezadnje prav zaradi njihovega pomena za sodobnost – vedno znova izzovejo našo pozornost. Če smo se po veliki Trubarjevi obletnici leta 2008 lani posebej spomnili 500. obletnice rojstva Jeana Calvina, je letos za nami 450. obletnica smrti Luthrovega najožjega sodelavca Philippa Melanchthona in ne brez zveze z njim tudi 460. obletnica izida prve slovenske knjige.
Oktober 2010Oktober 2010
PDF - 0.61 MB

Oktober 2011

Oktober 2011Že prvi pogled v kazalo pokaže dve izstopajoči značilnosti letošnje dvojne številke: ob Razpravah in študijah se je pojavila nova rubrika Študijski večeri in v več rubrikah so besedila, posvečena protestant skim družbenim nazorom in socialni etiki. Obe značilnosti – formal- na, z novo rubriko, in vsebinska, s poudarki na vprašanju prote- stantske družbene etike – sta povezani z dogajanjem v letu izida. (Revija Stati inu obstati z dosedanjim enkratnim letnim izhajanjem hočeš nočeš dobiva status analov ...)
Oktober 2011Oktober 2011
PDF - 0.79 MB

Oktober 2012

Oktober 2012Letošnja bera prispevkov ob vsej raznolikosti izraža in potrjuje dve osnovni spoznanji, ki sta nas vodili pri ustanovitvi in snovanju naše revije: aktualnost (vprašanja) Trubarjeve podobe in dejstvo, da vprašanja protestantizma niso samo vprašanja protestantizma, ampak tudi civilizacijska, kulturna in eksistencialna vprašanja (in – z druge strani – da so ta vprašanja tudi vprašanja protestantizma).
Oktober 2012Oktober 2012
PDF - 0.37 MB

Prva številka

Prva številkaPrva (dvojna) številka, ki je pred nami, je seveda "kažipotna" in "preizkusna" hkrati. Njeno jedro je nastalo tako, da je uredništvo osebno povabilo okrog 30 strokovnjakov, da iz svoje delavnice in potekajočega raziskovalnega dela prispevajo članek za prvo (ali prihodnjo) številko nove revije.
Prva številkaPrva številka
PDF - 0.53 MB