Stati inu obstati

Sponzorji

  GEN energija
  Elektro Ljubljana d.d.
  ELES
  VBG d.o.o. Ljubljana
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Mestna občina Ljubljana
GH holding
Intering Holding
  IMP