Stati inu obstati

Misli

Primož Trubar:
Zbrana dela

ogledov: 4042
komentarjev: 5

Sv. Avguštin piše, de ty aydi so imeili okuli trydesseti tissuč bogou, tim istim so ty aydi vsakimu suie opravilu odločili inu izročili. Glih taku ie od papežou tim svetnikom, vsakimu nega rovnane inu oblast odločena. Oli iz le-tiga vsaki zastopni ...   več...

Anton Martin Slomšek:
Življenja srečen pot

ogledov: 3144
komentarjev: 3

Varuj se krivih prerokov, ki cerkev zaničujejo; ne verjemi goljufnim učenikom, ki nove nauke oznanjujejo in svete cerkve ne spoznajo. Kdor katoliške cerkve nema za svojo mater, tudi Boga nema za svojega Očeta, in ne ve, kje je doma.   več...

Robert Hutchison:
Opus dei

ogledov: 3009
komentarjev: 1

Janez Pavel je bil brez vsakega dvoma prepričan, da se Rimskokatoliška cerkev sooča z eno najresnejših kriz po nastopu protestantske reformacije. Na udaru je papeška avtoriteta. Za to je v prvi vrsti krivil odločitve drugega vatikanskega koncila.......   več...

Zgodovina cerkve na Slovenskem

ogledov: 3119
komentarjev: 0

Največji uspeh, uspeh trajne vrednosti, ki nam ga je prinesla reformacija, je bil kulturnega značaja. Slovencem, ki so bili brez slovenske tiskane knjige, je dala reformacija slovstvo, knjižnico in tiskarno. Reformacija je pomagala tudi mnogim evropski...   več...

Vili Kerčmar:
Evangeličanska cerkev na Slovenskem

ogledov: 2986
komentarjev: 1

Vsak poskus kakršne koli spremembe družbene ureditve je v očeh pravoverne duhovščine pomenil velik greh, v primerih, ko so se zahteve po spremembah stopnjevala, pa je to že bilo krivoverstvo. Sledila je vpeljana kazen - sežig na grmadi.........Refo...   več...