Stati inu obstati

500 letnica

mag. Viktor Žakelj:
Mali Trubar

ogledov: 7939
komentarjev: 0

Petstoletnica rojstva največjega Slovenca prejšnjega tisočletja je za nami. V Slovenskem protestantskem društvu Primož Trubar se je rodila ideja, da bi izdelali »Malega Trubarja«, ki bi mogel krasiti stanovanja, pisarne in bi bil pripravl...   več...

Poslanica ob 500 letnici

ogledov: 69545
komentarjev: 0

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar v katero se ne glede na življenjski in svetovni nazor, versko in politično pripadnost ter narodnostno opredeljenost združujemo vsi, ki spoštujemo bogato izročilo slovenskega protestantizma, se obrača n...   več...